rekuperacja nowy sącz pompy ciepła
klimatyzacja pomy ciepła Nowy S±cz

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Chc±c uzyskać standard energooszczędnego budynku, a tym bardziej pasywnego, należy zastosować mechaniczn± wentylację nawiewno - wywiewn± z odzyskiem ciepła (rekuperacja). Rekuperacja nie dość że powoduje odzysk ciepła, ale ma również mnóstwo innych zalet: dostarcza świeże powietrze, pomaga zmniejszyć wilgotność powietrza wewn±trz domu i skutecznie usun±ć szkodliwe zanieczyszczenia powstaj±ce w budynku. Ci±gła wymiana powietrza chroni przed nadmiernym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, CO2 czy kurzu. Poza tym w przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej, mechaniczna jest niezależna od panuj±cych warunków atmosferycznych. Jej głównym elementem jest wysokoefektywna centrala - rekuperator.

Urz±dzenie można zamontować w garażu, garderobie, na poddaszu użytkowym lub poddaszu izolowanym nieużytkowym lub w innym pomieszczeniu technicznym.

System wentylacji mechanicznej oparty na rekuperatorze zastępuje kominy wentylacji grawitacyjnej, konieczne natomiast jest pozostawienie kominów spalinowych do kotła i kominka.

Rekuperator jest  mechanizmem stosowanym w systemach wentylacyjnych, które daje możliwo¶ć odzyskania ciepła z powietrza wywiewanego na zewn±trz budynku lub lokalu. Sprawno¶ć rekuperatora okre¶la się w ilo¶ci odzyskiwanego ciepła. Możliwe ograniczenie strat ciepła dla wentylacji budynku przy zastosowaniu tego urz±dzenia wynosi ok. 80%.


 
 

Oferujemy:
- sprzedaż
- montaż
- uruchomienia
- przegląd
- naprawy

Nasi Partnerzy:


© HYDRO SERWIS - Systemy Grzewcze i Sanitarne. Realizacja:
Verakom

rekuperacja nowy s±cz pompy ciepła